Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
04.01.2015
10:00 Žilina
Súženie - životný program pre kresťanov
1Tes 3,3-4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Spievam Bohu všemohúcemu
Žalm 120,121
Mat 10,16-42
Rim 5,11
1Tes 3,1-4 - Kázeň
Svetlo po temnote
(1) Apoštol Pavol učil Tesaloničanov, že majú očakávať súženia ako životný program na tejto zemi, a preto nemajú byť prekvapení, keď sa tak stane. Toto učil v skutočnosti všetky zbory ako základnú lekciu, odvodenú od Kristovho nesenia kríža a Jeho predpovedí, že učeníci budú trpieť to, čo ich učiteľ a Pán. (2) Vskutku celá história od pádu do hriechu cez SZ, NZ, až po dnešné časy, toto učí. (3) Predsa však kresťania nemajú reagovať stoicky, cynicky, pasívneči pesimisticky. Máme povzbudenia, keď hľadíme na minulosť, prítomnosť a budúcnosť v našich utrpeniach. Aké? (4) APLIKÁCIA: (a) Aké zmýšľanie a ako ho nadobudnúť? - vykreslené cez tri Biblické ilustrácie, čo nám pomôže brať denne a niesť svoj kríž. (b) Prečo niektorí kresťania netrpia a nemajú znaky súžení? Ako zhadzujú kríž cez kompromisy, nespomínaním Krista a priamym nevyznávaním Krista alebo zakrývaním spravodlivého života? Veci vážne a hodné pokánia.
Listy Tesalonickým