Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
04.01.2015
08:30 Žilina
Obliekanie (13) – Uplatnenie - oblasti
Rim 14,12

autoštart
- súbor mp3

C. UPLATNENIE DO ŽIVOTA
3. OBLASTI ZODPOVEDNOSTI
A. Som zodpovedný uplatniť princípy obliekania pre svoj život
B. Som zodpovedný uplatniť princípy obliekania tam, kde mám Bohom danú zodpovednosť
C. Som zodpovedný napomínať bratov a sestry v obliekaní v cirkevnom zbore
D. Som zodpovedný kárať skutky sveta v obliekaní aj širšieho okolia aspoň príkladom
Obliekanie sa