Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
17.05.2015
10:00 Žilina
Napomenutie vždycky sa radovať
1Tes 5,16

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 95
Žalm 96
Vojdite a pokľaknime
Luk 2,8-20
Aba 3
1Tes 5,16-18
Kázeň
Triáda príkazov, ktoré sa majú vykonávať vždycky, bez ohľadu na situáciu. Ukázanie hlavne z kontextu, že sa jedná o príkazy na celý život kresťana, ktoré nie sú kaskádové, ale skôr samostatne stojace. Prvým je vždycky sa radovať. (I) Čo sa myslí pod slovom radovať? Opravdivá hlboká kresťanská radosť vrátane adekvátnych vonkajších prejavov, ktorá môže existovať dokonca popri oprávnených smútkoch. (II) Volanie ísť hlbšie a odpovedať si, prečo a ako sa mám radovať - nie len povrchné emočné vzbudenie. (III) Aké mám všeobecné dôvody vždycky sa radovať? Aké konkrétne v niektorých dokonca veľmi ťažkých situáciách? (IV) Aký úžitok to prinesie? (1) Kresťanova sila v živote, (2) kresťanovo svetlo a svedectvo neveriacim, (3) kresťanova mnohá útecha pre jeho osobu.
Listy Tesalonickým