Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.06.2015
10:00 Žilina
Napomenutie nepohŕdať proroctvami
1Tes 5,20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
žalm 119,121-144
1-3
Deut 12,32
Deut 13,1-11
Deut 18,15-22
Deut 10,12-22
Deut 11,1
Jan 14,23-24
Jan 15,8-14
1Tes 5,20
kázeň
(I) Nedostupnosť NZ kánonu vyžadovalo NZ prorokov. Tesaloničania však boli v pokušení nebrať týchto prorokov veľmi vážne. Napomenutie je, aby nepohŕdali proroctvami. (1) Čo sú to proroctvá, ktorými nemali pohŕdať? Ukázanie na neomylnú zvesť NZ prorokov ako na Boží zjavovateľský dar a jeho autoritu na úrovni Písma. (2) Prečo boli v pokušení nimi pohŕdať? Navrhnuté rozličné dôvody. (3) Ako ich mali prijímať? (II) Ako je to s proroctvami dnes? (a) Nemáme viac a ani nepotrebujeme po dokončení dostatočného NZ kánonu žijúcich prorokov. Tí, ktorí ich skúšajú hľadať, sú sklamaní, lebo nemajú znaky, aké proroci podľa Písma majú mať, a majú ich za cenu zmiešanej zvesti. (b) Napriek tomu máme stále proroctvo v cirkvi dnes, kedykoľvek sa číta Písmo, a toto proroctvo netreba vôbec testovať. Verné vysvetľovanie Písma alebo jeho spievanie je verné objasňovanie proroctva alebo spievanie proroctva. Toto proroctvo je dostatočné pre celý život kresťana. (c) Toto nevylučuje, že Boh osobne vedie veriaceho a Duchom Svätým aplikuje Písmo, ale je to ďaleko od proroctva. (III) Čo nám má text povedať dnes, keď nemáme žijúcich prorokov? Potrebuje sa aplikovať na náš postoj k prorockému Slovu v Písme. (A) Kedy pohŕdame my prorockým Slovom Písma? (1) Keď o ňom zmýšľame ako o niečom, čo je menej ako neomylné slovo Božie. (2) Keď od neho nečakáme dostatočnosť pre celý život. (3) Keď nehľadáme úprimne ho spoznávať. (4) Keď zanedbávame Bohom nariadené prostriedky spoznávať ho. (5) Keď počúvame to, čo nie je prorocké Slovo. (6) Keď si z neho vyberáme len to, čo sa nám páči. (7) Keď s ním nakladáme inak ako bolo zamýšľané. (8) Keď sa neriadime Slovom, ale citmi. (9) Keď sme pokrytci. Počúvame, ale nachádzame si cestičky a výhovorky, ako sa vyhnúť poslušnosti. (B) Čo sa stane, ak pohŕdame? (1) Môžeme prísť o požehnanie Slova a blízkosť Krista. (2) Môžeme odpadnúť alebo finálne odpadnúť. Každé odpadnutie začína odpadnutím od Slova. (3) Môžeme roky niesť trpké ovocie tohto postoja pohŕdania. (C) Čo robiť? (1) Maj vysoký pohľad na Slovo, (2) miluj Slovo zo srdca a (3) poslúchaj ho, a získaš požehnanie.
Listy Tesalonickým