Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
05.07.2015
10:00 Žilina
Napomenutie držať dobré
1Tes 5,21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 119,161-176
Luk 8,4-18
1Tes 5,21
Pr 3,1-26
1Tes 5,21
Kázeň
Keď sme rozlíšili čo je dobré, je tu príkaz to pokračujúco držať. Čo to znamená držať? Čo je to dobré? (I) ČO VŠETKO ROZLÍŠENÉ DOBRÉ MÁME DRŽAŤ? (1) Krista a Jeho spasenie, čo sme raz spoznali ako dobré. (2) Dobrú doktrínu. (3) Dobrý charakter, spôsoby, mravy. (4) Ľudí, ktorých sme rozlíšili, dobré priateľstvá, manželstvá. (5) Držať dobrú službu a povolanie. (6) Držať dobré plány a predsavzatia, (7) dobré návyky. (8) Dobre počítať dni nášho života a rozlišovať časy. (II) PROTI KOMU STOJÍ PRÍKAZ A KOHO KARHÁ? (1) Tí, čo nemyslia, že je potrebné niečo pevne držať, (2) čo sa nikdy nevedia pevne ustáliť niečo pevne držať, (3) tí, čo neuznávajú za hodné niečo dobré držať. (4) Keď sa len chvíľkovo nadchneme držať dobré a potom zabudneme. (5) Keď prestaneme držať dobré kvôli súženiu. (6) Keď nedržíme dobré konzistentne vo všetkých sférach zodpovednosti. (7) Keď nie sme ochotní platiť potupou a hanbou na tomto svete. (III) POMOC DRŽAŤ DOBRÉ. (1) Uvedom si, ako cení Boh to, čo je dobré. (2) Príď k presvedčeniu o tom, čo je dobré. (3) Urob držanie dobrého praktickým. (4) Pripomínaj si to, čo držíš, že je to dobré. (5) Nedržať dobré vrhá pochybnosť na opravdivosť kresťanstva. (6) Uvedom si cenu už dopredu. (7) Pros Boha o milosť držať dobré. (IV) PROSPECHY DLHODOBÉHO, PEVNÉHO A SKUTOČNÉHO DRŽANIA DOBRÉHO. (1) Dobré, čo držíš, bude s tebou spájané. (2) To dobré teba neraz podrží. (3) Zjaví sa cez to Božia milosť. (4) To dobré, čo držíš, ťa bude formovať Božou mocou. (5) Držať dobré neraz berie príležitosť vystrieť sa za zlým. (6) Povzbudí to iných držať dobré. (7) To dobré, čo držíš, a že to držíš, ti raz bude na veľkú slávu.
Listy Tesalonickým