Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Streda
12.08.2015
09:00 Žilina
Nevyhnutnosť umŕtvovania hriechu
Rim 7,15-25

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
151
Žalm 32
32(2)
Rim 7,15-25
229
kázeň
286
Tí najvyberanejší a najlepší veriaci, ktorí sú opravdivo a uisťujúco oslobodení od odsudzujúcej ‎moci ‎hriechu, MAJÚ POVINNOSŤ sa venovať po všetky dni ich života tomu, aby ‎umŕtvovali ‎moc hriechu, ktorý prebýva v nich.‎

‎1. Prebývajúci hriech je v nás, pokiaľ sme na tomto svete
‎2. Prebývajúci hriech tiež neustále aktívne koná a pracuje na rodení ‎skutkov tela.‎
‎3. Prebývajúci hriech, ak sa ponechá tak, ako je, splodí veľké, ‎prekliatie nesúce, škandalózne a dušu ruinujúce hriechy.‎
‎4. Boh nám dal svojho Ducha a novú prirodzenosť za tým cieľom
‎5. Zanedbať umŕtvovanie znamená priviesť veriacu dušu do stavu, kde ‎nemala byť.‎
‎6. Je to naša povinnosť „dovršovať svätosť v bázni Božej“‎
‎7. Pozrime sa na seba a vôkol seba. Či náš stav nevolá po potrebe ‎umŕtvovania hriechu?‎
‎8. Zvážme, kde nás privádza neumŕtvovanie hriechu
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »