Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Streda
12.08.2015
17:00 Žilina
Spôsobovateľ umŕtvovania hriechu
Fil 2,1-16

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Poďte, čo Pána ľúbite
Fil 2,1-16
kázeň
Jedine Duch Svätý je dostatočný pre túto prácu. Všetky prostriedky a postupy bez Neho sú ‎akoby ničím. ON je veľký konateľ toho – ON koná v nás, ako sa mu ľúbi.‎

A. BEZ DUCHA SVÄTÉHO NIET LIEKU NA UMŔTVOVANIE ‎HRIECHU
B. DUCH SVÄTÝ JE JEDINÝ SCHOPNÝ K UMŔTVOVANIU ‎HRIECHU
‎1. Boh Otec nám dal Ducha Svätého aj, a práve za týmto účelom
‎2. Umŕtvovanie hriechu patrí medzi dary od Krista a všetky dary sú ‎komunikované len Duchom Svätým
Otázka 1: Ako Duch Svätý umŕtvuje hriech?‎
Otázka 2. Ak umŕtvuje hriech jedine Duch Svätý, prečo potom text prikazuje ‎nám umŕtvovať hriech?‎
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »