Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
13.08.2015
17:00 Žilina
Predpoklady úspešného umŕtvovania ‎hriechu
Iz 58

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Iz 58
kázeň
Ježiš! Vykupiteľ, Pán, Spasiteľ
1) ČLOVEK MUSÍ BYŤ SKUTOČNÝ KRESŤAN CEZ EVANJELIUM ‎MILOSTI
a. Písmo predpokladá umŕtvovanie pri veriacich
b. Všeobecná skúsenosť v ľudstve to negatívne dokladuje ‎
c. Písmo nám dáva za prvšiu povinnosť sa obrátiť a získať Svätého Ducha
d. Neobráteného človeka dokáže umŕtvovanie zruinovať naveky
e. Umŕtvovanie je konanie viery, ktorá musí byť prítomná
OTÁZKA 1: Ako to zosúladíš s pokáním? Nemá neveriaci robiť pokánie?‎
OTÁZKA 2: Čo má potom robiť neznovuzrodený človek, ak je usvedčený o zle hriechu, čo ‎robí? Má to nechať tak? Má prestať s ním zápasiť?

2) ČLOVEK MUSÍ BYŤ ÚPRIMNÝ V TOM, ŽE IDE UMŔTVIŤ KAŽDÚ ‎ŽIADOSŤ
‎1) Neúprimný duch nechce byť naozaj dôsledný v umŕtvovaní, ani pokryť celý rozsah ‎umŕtvovania. V hĺbke má zlé motívy a stačí mu byť povrchný.‎
‎2) V takomto človeku často vyrastie veľmi silná žiadosť, čo mu ničí život, ktorú ‎nepriamo živil týmto pokryteckým postojom a zanedbávaním vecí, čo mal umŕtvovať
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »