Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
14.08.2015
09:30 Žilina
Usmernenia (2) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu
Zj 3,14-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
kázeň
Ostaň, Duch mnou urážaný
‎[2] POLOŽ SI NA MYSEĽ A SVEDOMIE JASNE A OSTÁVAJÚCO ‎VEDOMIE VINY, NEBEZPEČENSTVA A ZLA HRIEŠNEJ ŽIADOSTI
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »