Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
14.08.2015
17:00 Žilina
Usmernenia (3-7) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu
Žalm 130

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 130
kázeň
Tu stojím Pane s výhľadom
‎[3] NALOŽ SVOJE SVEDOMIE VINOU, AK OBCHÁDZA POČÚVAŤ, ‎ČO HOVORÍ ŠTANDARD BOŽIEHO SLOVA

‎[4] ZAČNI NEUSTÁVAJÚCO TÚŽIŤ A DYCHTIŤ PO ‎VYSLOBODENÍ Z MOCI HRIECHU

‎[5]. ZVÁŽ, ČI ŽIADOSŤ, KTOROU SI VLÁČENÝ, NIE JE ‎ZAKORENENÁ V TVOJEJ SAMOTNEJ POVAHE, A NIE JE ŽIVENÁ ‎A POVZBUDZOVANÁ TVOJÍM DRUHOM OSOBNOSTI

‎[6] PRESKÚMAJ, AKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ A VSTUPNÝCH CIEST ‎SA CHYTÁ ŽIADOSŤ, ABY SA ZAČALA VZMÁHAŤ A BDEJ ‎PROTI NIM.‎

[7] SILNO A RÁZNE POVSTAŇ PROTI PRVÝM PREJAVOM ŽIADOSTI
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »