Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
15.08.2015
09:00 Žilina
Usmernenia (8-9) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu
Iz 40,12-31

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 147
Iz 40,12-31
Služobníci Boží, Pána hlásajte
kázeň
‎[8] ROZJÍMAJ PRED AKOU MAJESTÁTNOSŤOU BOHA ŽIJEŠ ‎

‎[9] NEHOVOR „POKOJ“ SVOJMU SRDCU, KEĎ JE ZAŤAŽENÉ ‎VINOU HRIECHU, POKIAĽ MU BOH NEPOVIE „POKOJ“
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »