Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
15.08.2015
13:00 Žilina
Uskutočnenie umŕtvenia hriechu
Mat 11,1-6

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 11,1-6
Mat 11,16-30
kázeň
A. UPNI SVOJU VIERU NA KRISTOVO DIELO PRI UMŔTVOVANÍ ‎HRIECHU
‎1. Ver v Kristovu dostatočnosť na umŕtvenie hriechu
‎2. Očakávaj na Kristovu pomoc pre umŕtvenie hriechu
‎3. Maj obzvlášť na zreteli Kristovu smrť a jej moc plynúcu k tebe na umŕtvenie ‎hriechu

B. VER V DUCHA SVÄTÉHO AKO TOHO, KTORÝ NAŠU POVINNOSŤ UMŔTVOVANIA HRIECHU VYPÔSOBUJE, VEDIE A DOVRŠUJE VO VŠETKÝCH OBLASTIACH A STUPŇOCH
Umŕtvovanie hriechu

Zborové konferencie » Umŕtvovanie hriechu »