Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
03.04.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (1) – úvod
1Kor 7,1-17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Kor 7,1-17
1. Objasnenie názvu témy:
Tí, ktorí idú životom sami = (1) myslí sa obzvlášť na tých bratov a sestry v Pánovi (2) v kontexte cirkevného zboru, (3) ktorí, keby chceli alebo keby mohli, by oprávnene žili v manželstve, (4) predsa však pre rozličné dôvody nie sú v manželstve (5) v tomto období života, a preto (6) v tomto zmysle idú životom sami. Zahŕňame tu slobodných (na manželstvo v súcom veku) doteraz nevydatých/neženatých, vdovcov a vdovy, rozvedených, oddelených, hoc stále v manželstvách.
2. Dôvod preberania témy:
1) Realita, ktorá od začiatku v cirkvi bola 2) Boh chce hovoriť k tejto téme 3) Tí, ktorí idú sami, potrebujú rady, rovnako ako aj tí, čo sú v manželstvách 4) Tí, ktorí sú v manželstvách to potrebujú vedieť, aby mali väčšiu lásku k tým, ktorí idú sami 5) Až na malé výnimky (či ľudí tesne pred druhým príchodom Krista) sa raz téma tu bude týkať každého 6) Mladí v rodinnej výchove to potrebujú.
Pre tých, ktorí idú životom sami