Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
10.04.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (2) – prečo idú sami
Mat 19,9-12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Tebe sa klaniam, môj Pane
Mat 19,9-12
I. PRÍČINY, PREČO IDÚ SAMI, podľa Pána Ježiša (Mat. 19:10-12)
1. NARODILI SA S NESCHOPNOSŤOU PRE MANŽELSTVO – 1) Fyzická indispozícia či postihnutie. 2) Psychicky mentálna indispozícia, či postihnutie.
- Poznámky a rady pre nich, ako sa k tomuto postaviť.
2. ĽUDIA ICH UČINILI – v tomto prípade, primárne iní ľudia im spôsobili, že sú v stave neschopnom vstúpiť do manželstva. a) v minulosti kastrácie, b) boli opustení, c) dnes však druhy nevyliečiteľných chorôb, d) rovnako psychické zranenia, znásilnenia, ktoré by vyžadovali čas alebo boli nezlučiteľné s manželstvom, e) ťažké životné okolnosti (vojny, epidémie), f) obzvlášť u neveriacich: keď sú priviazaní k nejakej povinnosti
- Poznámky a rady pre nich, ako sa k tomuto postaviť.
- Zvláštna pomoc, ako ísť vpred.
- Ako zistiť v prípade pochybností, či patrím do týchto dvoch skupín, 1 alebo 2?
3. PRE KRÁĽOVSTVO BOŽIE SA UČINILI – tí, ktorí vo svojej podstate pre potreby alebo požiadavky Božieho kráľovstva nevstúpili do manželstva.
1) Ľudia, ktorí videli, že pre ich kresťanské povolanie do rozličných služieb by bolo užitočnejšie a lepšie ísť sami.
2) Ľudia, ktorí kvôli poslušnosti Pánovmu Slovu, napriek túžbe po manželstve, dali bokom nelegitímne príležitosti a radšej ostali sami, akoby vstúpili do konania proti Božím prikázaniam.
- Rýchle rady pre 2) – čo robiť, ak som tento stav zapríčinil hriechom? – čo robiť, ak som v tomto stave?
Apendix: Vyjasnenie pre tých, ktorí už sú v manželstvách: Nemôžem opustiť jestvujúce manželstvo, aby som zapadol do 2).
Pre tých, ktorí idú životom sami