Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
17.04.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (3) – podstata stavu
1Kor 7,7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Kor 7,7
Úvodom: 1) Iba cez pochopenie biblickej pravdy o stave „ísť sám“ príde hlboký a trvalý pokoj do života. 2) Iba cez pravdou zmenené zmýšľanie budem schopný rozpoznávať a žiť vôľu Božiu v tomto stave.
II. PODSTATA STAVU
Alebo ako vo svojej podstate nazývať stav, „v ktorom niekto ide životom sám“?
1. Je to BOŽÍ DAR pre niektorých práve tak, ako manželstvo pre ostatných
2. Je to BOŽIA VÔĽA pre niektorých práve tak, ako manželstvo pre ostatných
3. Je to BOŽIE POVOLANIE pre niektorých práve tak, ako manželstvo pre ostatných
Sumárne povzbudenie z bodov 1-3
ZÁVEREČNÉ DÔSLEDKY A APLIKÁCIE
1. Dar a povolanie ísť sám prináša so sebou POVINNOSŤ SPRÁVNE HO SPRAVOVAŤ
2. Dar a povolanie ísť sám prináša so sebou REALITU ŠPECIFICKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ osláviť v nich Boha
3. Dar a povolanie ísť sám prináša so sebou REALITU ŠPECIFICKÝCH SKÚŠOK A ŤAŽKOSTÍ osláviť a dokázať v nich Boha
Pre tých, ktorí idú životom sami