Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
01.05.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (5) – charakter stavu (2) - naplňujúci
Mk 10,29-30

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mk 10,29-30
B. Dar (stav) sám o sebe, pokiaľ je legitímne držaný a spravovaný, je NAPLŇUJÚCI STAV práve tak ako manželstvo.
1. Dar sám o sebe NEROBÍ ČLOVEKA O NIČ MENEJ ĽUDSKOU BYTOSŤOU stvorenou na Boží obraz.
2. Dar sám o sebe NEROBÍ ČLOVEKA O NIČ MENEJ KRESŤANOM ani služobníkom.
Námietka: „Prečo potom kvalifikácia staršieho žiada „jednej ženy muž“?
Námietka: Pomoc zbožného manžela/lky pri sebe by mi pomohla byť lepším kresťanom.
3. Dar sám o sebe NEVYLUČUJE ČLOVEKA OD VZŤAHOVO naplneného (dávanie a prijímanie) života.
4. Dar sám o sebe NEPOTLÁČA MUŽSKOSŤ U MUŽOV A ŽENSKOSŤ U ŽIEN, ale ich umožňuje plne rozvíjať a prejavovať.
Námietka: Ale nerobí ženu ženou, keď má manžela či dieťa?
5. Dar sám o sebe NEROBÍ Z ČLOVEKA NESEXUÁLNU BYTOSŤ a nevylučuje prežívanie a prejavovanie legitímnych (nie smilných, čistých) sexuálnych náklonností.
+ Príklady
6. Dar sám o sebe NEVYLUČUJE, aby mal človek ZMYSEL PRE RODINU a poznal z nej plynúce požehnania.
APLIKÁCIA:
Pre tých, ktorí idú životom sami