Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
08.05.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (6) – prednosti stavu
1Kor 7,34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Láska Božia, jak dobrá si
1Kor 7,24-35
1. Otvára prirodzene priestor ľahšie nadviazať blízky vzťah s Bohom!
2. Otvára prirodzene priestor ľahšie poznávať sľuby a bohatstvo budúceho veku, nádhery jednej rodiny už tu
3. Otvára prirodzene priestor ľahšie mať, budovať a pestovať priateľstvá v Kristovi, a takto roznecovať naviac lásku medzi bratmi a robiť druh silných spojení v zbore
4. Otvára prirodzene pestrosť a rozsah v láske, ktorú manželstvo neponúkne
5. Pomáha prirodzene sa vyhnúť takým druhom starostí a trápeniam, ktoré majú rodiny zo svojej podstaty, a dôsledkom, ktoré so sebou prinášajú
6. Otvára prirodzene priestor ľahšie sa oddať do zmysluplnej služby na diele Pánovom, s veľkou flexibilitou a kvantitatívnou obetavosťou
Pre tých, ktorí idú životom sami