Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
22.05.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (7) – ťažkosti stavu (1)
Fil 4,8-9

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Fil 4,8-9
IV. ŤAŽKOSTI STAVU
Téza: (1) Práve tak ako stav manželstva, rovnako stav ísť životom sám prináša so sebou špecifické prednosti, ako aj špecifické druhy možných ťažkostí, (2) ku ktorým sa potrebujeme biblicky správne postaviť, aby sme ich mohli s Pánovou pomocou (a) zahnať alebo (b) dokázali uprostred nich stáť.
A. ŤAŽKOSTI V PODSTATE NEZÁVISLÉ OD STAVU
Ťažkosti, ktoré človek nesprávne pripisuje tomuto stavu, ale v skutočnosti by ich mal aj bez toho, a dokonca aj v manželstve, a možno i väčšie.
Príklady: 1) Ťažkosti s istotou spásy a s kresťanským rastom; 2) Ťažkosti so záhaľčivosťou, lenivosťou, nedisciplínou a neorganizovanosťou; 3) Ťažkosti so sebeckosťou; 4) Ťažkosti nájsť zmysel života, hlbokú spokojnosť a šťastie; 5) Ťažkosti s ovládaním temperamentu; 6) Ťažkosti nájsť svoje miesto v službe Pánovi a v duchovných daroch; 7) Ťažkosti s vysporiadaním sa s nedostatkom rodičovskej lásky v minulosti biblicky.
B. ŤAŽKOSTI Z NESPRÁVNEHO ZMÝŠĽANIA O STAVE
Problém: Človek, ktorý ide životom sám, je plný melancholických pocitov, myšlienok a predstáv o svojom stave, ktoré však nie sú založené na pravde, a preto zbytočne ho trápia a on na tom len stráca.
Riešenie:
Príklady našepkávania k sebaľútosti, depresii, utápaniu sa a odpovede z vyučovaní:
Pre tých, ktorí idú životom sami