Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
29.05.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (8) – ťažkosti stavu (2) – samota
Fil 4,13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ďaleko od neba
Fil 4,13
IV. ŤAŽKOSTI STAVU
C. ŤAŽKOSTI Z PODSTATY STAVU SAMOTNÉHO
Ťažkosti, ktoré obzvlášť prirodzene vychádzajú zo samotnej podstaty tohto stavu
1. Prirodzene zvýšené pociťovanie SAMOTY
a. Prirodzené zvýšené pociťovanie samoty je kresťanom známe viacej, ako myslíme, bez ohľadu na stav, v akom kráčajú
b. Kristus ako pravý a dokonalý človek a vzor pociťoval často samotu a nemal zato horší ani menejcennejšie prežitý život
c. Zváž presnejšie, aký je charakter tohto druhu samoty, ktorú zvýšene pociťuješ
d. Prirodzené zvýšené pociťovania samoty je možné obrátiť na požehnania
Pre tých, ktorí idú životom sami