Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
12.06.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (9) – ťažkosti stavu (3) – sexuálne pokušenia
Kol 3,1-11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Kol 3,1-11
IV. ŤAŽKOSTI STAVU
C. ŤAŽKOSTI Z PODSTATY STAVU SAMOTNÉHO
2. Prirodzene zvýšené SEXUÁLNE POKUŠENIA
Realita priznaná skúsenosťou aj Písmami:
Ako sa k tejto skutočnosti postaviť:
I. ROZLÍŠ, ŽE NAJSILNEJŠIA A NAJVÄČŠIA ČASŤ SEXUÁLNYCH POKUŠENÍ NEVYCHÁDZA ZO SAMOTNÉHO STAVU ÍSŤ SÁM, ALE Z HRIEŠNEJ PRIRODZENOSTI A Z DÔSLEDKOV PREDCHÁDZAJÚCICH HRIEŠNYCH CIEST, A V TEJTO ÚROVNI ICH TREBA RIEŠIŤ.
A) Pokušenia z hlbších príčin (aktívne neumŕtvovaná hriešna prirodzenosť u veriacich, alebo neobrátený stav)
B) Pokušenia zo stavu samotného, ďaleko menšie, pričom sexuálne hriechy v hriešnej prirodzenosti sú vo väčšej miere umŕtvené alebo aspoň nepovzbudzované k rastu.
II. NAJPR UMŔTVI HRIEŠNE ŽIADOSTI DUCHOM SVÄTÝM A POTOM BUDEŠ SCHOPNÝ ODRÁŽAŤ SEXUÁLNE POKUŠENIA, KTORÉ PRÍDU ZO STAVU, ŽE IDEŠ ŽIVOTOM SÁM. (náčrt 7 rád)
III. PRIPRAV SA BIBLICKY ČELIŤ ZVYŠNÝM POKUŠENIÁM, KTORÉ VYCHÁDZAJÚ Z TVOJHO STAVU ÍSŤ ŽIVOTOM SÁM (náčrt 12 rád)
Pre tých, ktorí idú životom sami