Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
27.01.2008
09:30 Žilina
Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa a zhovievavosť
1Tes 5,14


autoštart
- súbor mp3


Vzťahy s kresťanmi » Vzájomné nabádania »