Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.08.2016
10:30 Žilina
Kráľ: Nad všetkým pre dobro vykúpených
Ef 1,22

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 103
Chváľže, duša
Mat 28,16-20
Môj Spasiteľ, On krvácal
Ef 1
Prines všetku slávu (2)
Kázeň
1. Akými činmi Kristus slúži kráľovstvu prozreteľnosti?
2. Aký je charakter použitia prostriedkov Kristovej služby kráľovstvu?
1) Najsvätejšie a najčistejšie
2) Najmúdrejšie a najuváženejšie
3) Zvrchované a najvyššie
4) Hlboké a nevyspytateľné
5) Neodolateľné v Jeho zámeroch a konaniach
6) Harmonizujúce
7) Pracujúce pre dobro svätých
3. Aké praktické použitie to má pre nás?
1) Rozlišuj, komu si zaviazaný v živote.

2) Vkladaj sa Kristovi do rúk so všetkými svojimi konkrétnymi obavami, lebo Jeho odveká a nekonečná láska a múdrosť vládne nad svetom a spravuje všetko, čo sa ťa dotýka.

3) Nech sa žiadny veriaci otrocky nebojí iných stvorení, keď je nad ním Kristus, ktorý je za nás.

4) Skutočná cesta k úspechu na tomto svete je zahrnúť Krista do všetkých našich záležitostí, ktoré máme na tomto svete.

5) Keď Kristus nad všetkým prozreteľne vládne, rozpoznávaj v tom a ŠTUDUJ Jeho ruku, či už je to dobré, alebo zlé, vediac, že Ti to poslúži na dobré.
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve