Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
07.08.2016
18:00 Žilina
Kráľ: Nad životmi veriacich
2Kor 10,5

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 45
Spievajte nášmu Kráľovi
Mat 11,25-30
Výzor znevážený nad iných
2Kor 10,4-5
Kázeň
Láska Božia, jak dobrá si
1. Ako Kristus získava trón v srdciach ľudí?
2. Ako vládne v srdciach tých, ktorých si získa?
3. Aké privilégia so sebou prináša tým, ktorým vládne?
1) Duše sú iste a plne slobodné od prekliatia zákona.
2) Sloboda od nadvlády hriechu.
3) Ochrana vo všetkých ťažkostiach a nebezpečenstvách, ktorým sú ich duše alebo telá vystavené.
4) Milosrdné a nežné nesenie ich bremien a slabostí.
5) Sladký pokoj a utíšenie duše.
6) Večné spasenie ako najvyššie privilégium.
4. Praktické dôsledky
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve