Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Streda
03.08.2016
08:30 Písek u Jablunkova, ČR
Zmluva vykúpenia medzi Otcom a Synom
Iz 53,12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ó, kiež, Kráľu nebies
Žalm 89,20-38
Čo za chválu dám za Spasiteľa
Iz 49,1-13
Plesajme, kresťania, spolu (1v.,5-7v.)
Vyučovanie
1. Osoby, ktoré jednajú v zmluve
2. Záležitosť v jednaní
3. Kvalita a spôsob jednania
4. Články vzájomného súhlasu (plnšie) a zaviazania sa
1) Otec sa zaviazal Syna plne kvalifikovať pre dielo: Sľúbil zaodieť Ho, pomazať Ho, aby mal trojitý úrad (prorok, kňaz, kráľ), ktorý bude zodpovedať biede vyvolených
2) Otec sa zaviazal svojho Syna posilniť pre toto dielo
3) Otec sľubuje korunovať jeho dielo úspechom!
4) Otec sľubuje prijať Syna v Jeho práci
5) Otec sa zaväzuje Synovi a Syn Otcovi
5. Ako každý z nich uskutoční svoju časť voči druhému
6. Odvekosť tejto zmluvy
7. Praktické aplikácie
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve