Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Streda
03.08.2016
09:00 Písek u Jablunkova, ČR
Láska Boha Otca ukázaná v darovaní svojho Syna nám
Jan 3,16

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1. Ako bol Ježiš Kristus daný Otcom
1. Otec ho dal so zámerom, aby zomrel pre nás
2. Otec ho dal, aby bol na čas a v istom zmysle odlúčený
3. Otec ho dal do ruky spravodlivosti, aby bol potrestaný
4. Otec nám Ho dal s Jeho spásonosnými darmi

2. Ako môžeme vedieť, že tento dar je najvyšším a najplnším ukázaním Božej lásky svetu
1) Keď zvážime, ako blízko bol Pán Ježiš Otcovi
2) Keď zvážime, čomu Ho vydal
3) Keď zvážime, že je to ako dať najdrahší klenot zo svojej klenotnice
4) Keď zvážime, komu bol Kristus daný
5) Ako slobodne k nám dar prišiel
3. Praktické dôsledky
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve