Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Streda
03.08.2016
16:00 Písek u Jablunkova, ČR
Nádherná osoba Krista
Jan 1,14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 1,14
Vyučovanie
1. Aké je spojenie týchto dvoch prirodzeností v jednej osobe?
A. negatívne:
a) Toto spojenie nie je konsubstanciačné
b) Nie sú spojené fyzicky
c) Nie je to ako jednota medzi Kristom a veriacim
B. pozitívne
Druhá osoba Trojica pribrala ľudskú prirodzenosť do osobnej jednoty, a takto človečenstvo je už časťou druhej osoby Trojice, BEZ ZMIEŠANIA, NEROZDIELNE, TRVALE, ÚPLNE, KOMPLETNE.
C. konkrétnejšie
a. Sväté spojenie dvoch prirodzeností nastalo pri vtelení

b. Celistvé spojenie dvoch prirodzeností nastalo pri vtelení

c. Ľudská prirodzenosť bola pridaná s jej bezhriešnymi slabosťami

d. Prirodzenosti sú tak spojené, že každá ostáva rozličná od tej druhej

e. Jednota dvoch prirodzeností je neoddeliteľná a nikdy už nebude rozdelená
2. Účinky tejto jednoty
1) Toto spojenie umožňuje, že sa Jeho osobe pripisujú vlastnosti každej z týchto prirodzeností.
2) Pozdvihnutie ľudskej prirodzenosti v Kristovi do vysokej dôstojnosti.
3) Spolupráca každej prirodzenosti k vykonaniu úradu Prostredníka.
3. Ciele tejto jednoty
4. Aplikácie plynúce z tejto jednoty
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve