Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
04.08.2016
08:30 Písek u Jablunkova, ČR
Autorita, s ktorou Kristus ako Prostredník konal
Jan 6,27

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 40
Vyučovanie
1. Aké boli úrad a práca, do ktorých Ho Otec spečatil?
2. Čo vyplýva z Otcovho spečatenia Syna pre jeho prácu a úrad?
3. Ako Otec spečatil Syna k Jeho práci?
4. Prečo bolo pre Krista nevyhnutné byť takto Otcom spečatený k tejto práci?
5. Aplikácie
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve