Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
04.08.2016
09:30 Písek u Jablunkova, ČR
Slávnostné zasvätenie Prostredníka
Jan 17,19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Vyučovanie
Vezmi, Pane, život môj
1. Čo v sebe zahŕňa výrok „Posväcujem sám seba“?
1. predpokladá osobnú jednotu dvoch prirodzeností
2. ukazuje na veľkosť a hrôzu tej priepasti, ktorú hriech vytvoril medzi Bohom a nami
3. predpokladá Jeho slobodné a dobrovoľné podujatie sa na toto dielo
4. hovorí o Jeho čírej a dokonalej svätosti
5. hovorí o sile Jeho lásky a veľkosti Jeho srdca pre biednych hriešnikov
6. jasne hovorí o zástupnosti Jeho smrti, teda že to bolo namiesto nás
7. hovorí o neobyčajnosti Jeho osoby
2. Aký vzťah má toto všetko k nám?
1. On nebol obetovaný Bohu pre svoje vlastné hriechy.
2. Písmo často volá Kristovu smrť cenou a výkupným alebo protihodnotou.
3. Kristova smrť sa buď musí týkať veriacich, alebo musí zomrieť nadarmo.
3. Aplikácie
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve