Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
06.08.2016
08:30 Písek u Jablunkova, ČR
Prorok: Zjavovanie Božej vôle
Sk 3,22

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 17
Vyučovanie
Služobníci Boží, Pána hlásajte
1. Čo v sebe zahŕňa skutočnosť, že Kristus je takýto prorok pre cirkev?
1) Prirodzená nevedomosť a slepota ľudí vo veciach Božích.
2) Kristus je Bohom, keďže nik nemôže zjaviť to, čo je v Božom srdci, s takou autoritou a usvedčovaním.
3) Kristus je zdrojom všetkého svetla, ktoré je po svete rozptýlené cez Jeho služobníkov.
2. Ako osvetľuje a učí ľudí Božej vôli?
1) V rozličných časoch a rozličnými spôsobmi

2) Postupne a postupujúco

3) Zrozumiteľne

4) Mocne

5) Slastne

6) Čisto

7) Dokonale a plne
3. Dôsledky
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve