Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
06.08.2016
16:00 Písek u Jablunkova, ČR
Prorok: Osvetľovanie nášho porozumenia
Luk 24,45

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 24
Nám, Spasiteľu, z lásky daj
Vyučovanie
1. Čo konkrétne náš učí nevyhnutnosť otvárania nášho porozumenia?
2. Akými činmi Kristus otvára naše porozumenie?
1) Jeho Slovom
2) Jeho Duchom, ktorého Kristus posiela
3. Praktické dôsledky
1) Za akých biednych sa majú pokladať tí, ktorým Kristus do tohto dňa neotvoril porozumenie.
2) Kristus ako veľký Prorok cirkvi sa postará o svojich podpastierov a o kŕmenie stáda.
3) Vieme, ku komu osobne ísť hľadať zachraňujúce poznanie.
4) Preskúmaj, aké máš svetlo.
5) Ako sú tí, ktorý boli osvietení spasiteľným poznaním, zaviazaní milovať Ježiša, slúžiť Mu a ctiť Ho.
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve