Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
04.08.2016
16:30 Písek u Jablunkova, ČR
Kňaz: Charakter a nevyhnutnosť kňazstva Krista
Heb 9,23

autoštart
- súbor mp3

1. Charakter/povaha/druh tejto obete
1) Predpokladá vzburu človeka a odpadnutie od Boha. Veľké oddelenie medzi Bohom a ním.

2) Predpokladá nezmeniteľný zámer Boha pomstiť náš hriech.

3) Kňazstvo Krista predpokladá úplnú neschopnosť ľudí zmieriť sa s Bohom, obnoviť Jeho priazeň čímkoľvek, čo môžeme urobiť, alebo čo môžeme trpieť.

4) Kňazstvo ukazuje na nevyhnutnosť Krista byť Bohom.

5) Kňazstvo Krista implikuje extrémnosť Jeho utrpení.

6) Ukazuje to nádherný Boží zámer zmieriť nás draho so sebou.
2. Nevyhnutnosť Kristovej obete
1) Boh trvá na plnom uspokojení svojej spravodlivosti a bez obete nepustí bokom ani jeden hriech
2) Človek Bohu nedokáže poskytnúť žiadne uspokojenie za zlo, ktoré učinil svojím hriechom
3. Dôsledky
1) Porovnateľnosť kresťanov nad iné náboženstvá, totiž v poznaní krvi Krista.

2) Nevyhnutne potrebuješ vieru, aby si prišiel do stavu a poznania pokoja s Bohom.

3) Slobodne priznaj Kristovi svoju úplnú neschopnosť zmieriť sa s Bohom čímkoľvek, čo robíš alebo trpíš!

4) Čo nás ďalej presviedča o nevyhnutnosti tohto kňaza a potrebe ho mať svojim:
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve