Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
05.08.2016
08:30 Písek u Jablunkova, ČR
Kňaz: Kristovo konanie ako kňaza
Heb 10,14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Heb 10
Tu stojím, Pane, s výhľadom
Vyučovanie
A.OBETOVANIE SA
1. Kto je ten, ktorý prináša obeť?
2. Akú obeť prináša?
1) Nekonečnej hodnoty
2) Úplne kompletná a všedostatočná plne odpykať hriechy všetkých, za ktorých bola
3) Musí byť veľmi tešiaca, potešujúca v Jeho očiach
3. Komu je prinesená obeť?
4. Za koho bola prinesená?
5. Čo dosiahla?
6. Dôsledky
1) Tí, ktorí veria, sú plne oslobodení od viny za svoje hriechy a viacej neupadnú pod odsúdenie.

2) Viďme neústupnú prísnosť Božej spravodlivosti, ktorá by od nás inak nebola odvrátená a uspokojená, iba krvou Krista.

3) Pracujme na tom, aby naše srdce bolo pohnuté s pohľadom viery na túto obeť

B. PRIHOVÁRANIE SA
1. Čo znamená pre Krista byť príhovorca?
2. Čo prináša Kristus ako príhovorca za nás?
1. Prináša pred Otca seba v našich menách a za nás.
2. Prináša svoju krv a všetky svoje utrpenia pred Otca za nás
3. Prináša Bohu svoje modlitby a modlitby všetkých Jeho svätých spolu so svojimi zásluhami a túži, aby boli kvôli Nemu udelené.
3. Aké účinné je toto prihováranie sa za nás Bohu?
1. Dá sa s ním vo všetkom počítať
2. Je to Bohu milé prihováranie
3. Zváž, za koho sa prihovára
4. Bude toto prihováranie naveky?
5. Použitia
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve