Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
05.08.2016
16:00 Písek u Jablunkova, ČR
Kňaz: Dôsledky Kristovho kňazského konania
Gal 3,13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Všetky obete, čo oltáre znesú
Jeruzalem zo zlata
Gal 4,4-5
Vyučovanie
Svetlo po temnote
A. Uspokojenie požiadaviek zákona
1. Čo je to Kristovo uspokojenie Otca a čo implikuje?
1- Čin Boha a človeka
2- Uspokojuje Boha
3- Vnútorná príčina bola poslušnosť Bohu a láska k nám
4- Vec uspokojenia: aktívna, pasívna poslušnosť
5- Ovocie: naša sloboda, vykúpenie, vyslobodenie z pod hnevu a prekliatia
2. Za všetky hriechy vyvolených
3. Rozličné námietky
4. Aplikácie
B. Zaplatenie dedičstva
1. Dedičstvo je tak veľké, že sa nedá ani len obsiahnuť stvoreniami
1) Všetky dočasné dobré veci
2) Všetky duchovné veci
3) Všetky večné/budúce dobré veci
2. Dedičstvo je len pre veriacich
3. Aplikácie
1) Nech je veriaci spokojný so svojim údelom prozreteľnosti v tomto živote

2) Nech naše emócie na zemi sú vyrovnané, nie stoicky, ale spokojne s pohľadom na získané dedičstvo

3) Je nemožné byť spasený mimo Krista

4) Nech sa veľmi zaujímame, aby sme si boli istí o tom nebeskom dedičstve, že nám patrí
Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve