Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
25.09.2016
08:30 Žilina
Pre tých, ktorí idú životom sami (11) – ťažkosti stavu (5) – slabosť čeliť životu
Fil 4,13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
IV. ŤAŽKOSTI STAVU
C. ŤAŽKOSTI Z PODSTATY STAVU SAMOTNÉHO
4. Prirodzene zvýšený pocit SLABOSTI ČELIŤ ŽIVOTU
(A) REALITA PRIZNANÁ SKÚSENOSŤOU AJ PÍSMAMI
(B) AKO SA K TEJTO SKUTOČNOSTI POSTAVIŤ?
1. Pamätaj, že v živote väčšina našich slabostí obstáť v rôznych situáciách nepochádza z tohto stavu (porovnaj s IV.A.), ale z našich zlyhaní.
a) Mnohé sú tu kvôli tolerovanému hriechu
b) Mnohé sú pre uhášanie Svätého Ducha a zanedbanú modlitbu
c) Mnohé sú pre zanedbané spoločenstvo s Pánom Ježišom
d) Mnohé sú pre neveru v Božie sľuby
2. Pamätaj, že pocit slabosti na tomto svete budú mať kresťania vždy, a dokonca ho pociťoval aj bezhriešny Spasiteľ.
3. Pamätaj, že Tvoje špecifické slabosti mávajú aj iní kresťania.
4. Keď nejde o hriech, cítená slabosť môže znamenať príležitosť veľkého uplatnenia viery a veľkého následného ovocia!
5. Tieto slabosti majú v Božej prozreteľnosti vznešené zámery, ako opierať sa viac o Boha, čas najhlbších skúseností s Bohom a príležitosť najväčšieho rastu.
6. Pamätaj, že hoci sa nám to tak často nezdá, vždy sme neporovnateľne silnejší ako neveriaci (veľký paradox slabého kresťana).
a) Máme Boha, ktorý je silný Boh a stojí za nás.
b) Máme v Bohu silu prekonať každú možnú slabosť na tomto svete skrze Ježiša Krista a ísť vpred.
c) Hoci budeme často cítiť slabosť, pôjdeme vpred. Nezastaneme finálne a neskončíme. Najslabší veriaci pôjde vpred.
d) Napokon premôžeme svet, hrob, peklo, odsúdenie, v Kristovi, ktorý si nás zamiloval.
7. Boh v týchto zvýšených slabostiach pre nás zvykne navyše otvárať niekoľko praktických posilnení, ktoré však obyčajne nebudú pracovať bez predchádzajúcich bodov alebo bez tohto, aby si ich náležite ocenil.
A. Pravidelné posilnenia cez kázané Božie Slovo
B. Posilnenia cez spoločenstvo cirkevného zboru
C. Posilnenia cez kresťanské priateľstvá, ktoré Ti Boh môže v zbore alebo mimo zbor časom darovať
Pre tých, ktorí idú životom sami