Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
12.03.2017
10:30 Žilina
Rozdelenia jednotlivých hriechov (3)
Gen 3,1-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 39
3M 4,1-2; 27-35; 5,1-19; 6,1-7
Jak ochotný Ježiš bol mrieť
Gal 6,1-10
Kázeň 1M 3,6
(15) HRIECHY SPÁCHANÉ V ZACHVÁTENÍ A HRIECHY SPÁCHANÉ S CHLADNOU HLAVOU. Oba sú vedomé a viac vonkajšie! Samozrejme hranica nemusí byť vždy jasná. Každý hriech tu niekde padá. (A) V zachvátení. Obyčajne vnútorný hriech nás krátkodobo opanuje a konáme pod jeho vplyvom. Obyčajne nárazové a môžu byť veľké škody. Obyčajne u kresťana nemusia reprezentovať dlhodobý postoj, po utíšení človek čoskoro ľutuje, aj keď škody môžu pretrvávať a treba proti týmto hriechom bdieť. (B) S chladnou hlavou. Obyčajne dlhodobé hriešne postoje, často premyslené, rafinované až spurné, nemusia vychádzať cez výbuchy na povrch, obyčajne zaumienené a veľmi bolestivé. Postupne škodia blížnemu, napríklad klamstvá, ohovárania či manipulácie. (C) Niekedy sa kombinujú. Tento premyslený postoj a výbuchy. Oboje potrebujú pokánie. (16) HRIECHY V OSLABENÍ A HRIECHY PRI DOSTATKOCH. Keď niekto spácha hriech, lebo je vo veľkých tlakoch, je to iné, ako keď ho spácha v dostatku. Toto však žiaden hriech nerobí prijateľným! (A) V oslabení. Keď má niekto núdzu, je v tlakoch, pokušeniach a pod. Napríklad hlad, zanedbanie, ťažké pozadie, veľká služba, veľké kontroverzie. (B) Pri dostatkoch. Človeku nič nechýba, nevie, čo so sebou, obyčajne cez lenivosť a záhaľku, povolené vnútorné hriešne žiadosti. (C) Naučme sa konať spravodlivú disciplínu, záleží na kontexte a rozpoložení človeka v hriechu. Hoci každý vyžaduje pokánie, je rozličná miera karhania a vážnosti. (17) HRIECHY BEZ ÚMYSLU (V PROSTOTE, Z POBLÚDENIA) A HRIECHY SPUPNÉ. Dva okraje, kde každý vedomý hriech zapadá. Často hriechy bez úmyslu zahŕňajú nevedomé hriechy zanedbania, ktoré sa ukážu v niečom hrozivom na povrch. Hriechy spupné sú viac hriechy vykonania, a to vedomé z vnútra. (A) Bez úmyslu. Vykonaný bez zlého zámeru/postoja voči človeku alebo Bohu. Napríklad nešťastie v práci, neúmyselné zabitie, nevedomé žiadanie si toho, čo nám nepatrí. Ide o hriech, ktorý treba ľutovať a vyznať. Znakom je obyčajne rýchle pokánie a plné priznanie. (B) Spupné. (i) Spupný znamená pyšný, opovážlivý, arogantný, povýšený. (ii) Znaky spupného hriechu: zvyčajne voči plnému poznaniu, presvedčeniu a svedomiu, morálne svojvoľné alebo odhodlané, viac pripravované, dopredu premyslené, vyrovnane konané, zložené z viacerých častí, nie sú pod vonkajšími pokušeniami alebo obavami, proti vysloveným varovaniam a nabádaniam, osmeľujeme sa, keď ich konáme, bez ohľadu na Božie súdy a varovania ideme vpred, zakorenili sa a stali sa návykovými, chvastanie a vyťahovanie sa pri nich. (iii) Príklady. (iv) Hrozivá a extra nebezpečná kategória. Provokujú rovno do neba, často skracujú život a privádzajú na kresťanov ťažký súd a tresty. (v) Vďaka Bohu, že i pre tieto existuje odpustenie v Kristovi. (18) HRIECHY ODPUSTITEĽNÉ A HRIECHY NEODPUSTITEĹNÉ (NA SMRŤ/PROTI DUCHU SVÄTÉMU). Dlhodobo, pod poznaním pravdy, zatvrdzujúco páchané proti Kristovi, až viacej nepríde usvedčenie, a človek viac nepríde ku Kristovi. Vždy len vedomý, svojvoľný a habituálny hriech. (A) Odpustiteľné. Pre všetky hriechy, s ktorými ideme ku Kristovi ako Záchrancovi vo viere a pokání, je sľúbené odpustenie. (B) Neodpustiteľné. Keď sa v hriechu tak zatvrdíme, obzvlášť v odmietaní Krista a príležitosti pokánia, že už viac k Nemu neprídeme, ostaneme odkázaní sami na seba, Duch Svätý nás viac neusvedčí a naveky zahynieme so svojimi hriechmi. Kto sa už dozvedel o Kristovi všetko, čo mal, a predsa Ho obchádza, niet divu, že pre neho už nie je nádej. (C) Ak máš strach, že si tento hriech urobil, a chcel by si, aby ti Kristus odpustil, ešte si tento hriech neurobil. Je však potrebné dávať pozor na hriech, rýchlo ho vyznávať a opúšťať, lebo môžeme postupne otupieť a skončiť v tomto hriechu. Bdej a stráž si srdce. ZÁVEREČNÉ APLIKÁCIE: (1) Chváľme Pána Ježiša a ďakujme Mu, že za každý hriech je odpustenie v Jeho krvi, keď k Nemu prichádzame vierou. Prichádzajme často. Nečakajme, kým sa zlepšíme, keď ľutujeme hriech. (2) Použime kategórie hriechov k osobnému rastu vo svätosti. Poznajme presne a viac, aké sú naše hriechy, zápasme s nimi, ponižujme sa. (3) Pomoc v disciplíne. (i) Môžeme robiť spravodlivejšiu a láskavú cirkevnú disciplínu podľa vzoru nebeského Otca. (ii) Pomáha nám pri výchove detí. Spravodlivé a láskavé jednanie s ich pokleskami a hriechmi. (iii) Nápomoc pre občianske zákony pre spoločnosť.
Genesis

Genesis > Hriech