Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Pondelok
31.12.2007
18:30 Žilina
Vyvolte si dnes komu budete slúžiť
Joz 24

autoštart
- súbor mp3


Božie atribúty » Jediný pravý Boh »

Volania k Izraelu v SZ » »

Kalendárne príležitosti » Otvorenie a ukončenie roka » Koniec roka