Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
04.06.2017
18:00 Žilina
Podobenstvo o dvoch synoch
Mat 21,28-32

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Zaspievaj Pánovi, celá zem
Žalm 1
Mat 21,23-32
Kázeň Mat 21,28
Podobenstvo ukazuje nielen na vyhýbavý a neúprimný postoj židovských predstaviteľov, ale aj nás voči Otcovej vôli, totiž veriť v Krista a nasledovať Ho ako Božieho Syna. (I) Kontext hovorí o Židoch, ktorí sa poklonkujú Bohu a ukazujú, ako veľmi Ho chcú poslúchať, ale len pokiaľ to nenarúša ich predstavy. A tak neberú vážne Jána Krstiteľa. (II) Vysvetlenie podobenstva. (A) Prvý syn. (1) Neúctivý najskôr, ale potom zmena. (2) Činí pokánie. Znaky pravého pokánia. Pokorný návrat. (B) Druhý syn. (1) Úslužný a plný obdivu otca, ale potom žiaden dôkaz lásky. (2) Prečo Boh nemôže s nimi a s nami rátať? (III) Naučme sa lekcie. (1) Úprimnosť je kľúčová, keď chceme žiť s Bohom. (2) Prísť k Bohu je ľuďom, ktorí sú náboženskí pokrytci, obvykle ťažšie ako otvoreným hriešnikom. Nespoliehajme na povrchné náboženstvo. (3) Obaja synovia potrebovali pokánie. Pokánie potrebujú aj ľudia, ktorí nemajú otvorené a profánne hriechy. Vymenované druhy hriechov. (4) Potrebujeme činy oddania z viery a pokánia, ktoré sú znakom pravého náboženstva. Aká tragédia, keď to neurobíme.
Podobenstvá > Dvaja synovia