Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.06.2017
10:30 Žilina
Nový štart po potope
Gen 9,18-29

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 71
Môj Spasiteľu všemocný
1Pet 1,13-25
Zem čakala bezútešne
Gen 9,18-29
Za mňa si život dal
Kázeň Gen 9,18-29
Dokončenie tretieho toledótu. Z Noacha popri záchrane ľudstva vyšiel tiež nový začiatok ľudstva. Podobnosť s Adamom. (I) NOVÝ ZAČIATOK A ZAĽUDNENIE ZEME. (1) Noachovi synovia nemali dieťa do vysokého veku, teraz sú povzbudení mať deti, a tak začínajú zaľudňovať zem. (2) Príprava pre ďalší toledót – tabuľa národov. (3) Začína obrábanie zeme a normálny život. (4) Luxus tiež začína. (5) Po potope však stále vládne smrť. (6) Srdcia ľudí sú však bez Božej milosti stále nenapraviteľné. (7) Noach, hoci bol typom Krista, predsa nie je Záchranca. Národy musia čakať na Mesiáša. Noach (a) zomiera ako iní a čaká vzkriesenie Mesiášom, (b) smutne zlyháva v hriechu opilstva, (c) jeho rodina zlyháva. (8) Samotný súd nezmení srdce človeka, je potreba Božej milosti a dobroty. Potopa ukázala, ako sme hriešni, ako Boh berie vážne hriech a tiež ako potrebujeme Mesiáša. (II) URČENÉ ŠŤASTIE NÁRODOV. (1) Od čoho závisí šťastie národov. (2) Duchovný stav Noachových synov sa odzrkadlí do morálneho konania ich synov, ich jednaní a ďalej v mnohom v ich potomkov. (3) Zlorečenie a požehnanie nemá silu v človeku, ale v Bohu, s ktorého vôľou to Noach vyslovuje o potomkoch. Je to tiež proroctvo. (4) Šťastie národov (aj nás) je odvodené od postoja k Bohu. (a) Kanaán je prekliaty, lebo mal pravdepodobne účasť s Chamom na zneuctení otca. Kanaánovi synovia tento hriech po generáciách len rozhojnia. Lekcia: Mnoho požehnania v našom živote záleží na tom, ako sa postavíme k Božiemu Slovu. Nenapodobňuj Kanaán (hlavná téma v tomto odseku). Izrael nemá Kanaán napodobňovať (my nemáme napodobňovať svet). Ako deti sú prekliate pre môj bezbožný život. Kananejci boli vyhubení. (b) Sem je požehnaný, lebo Boh bude Jeho zmluvným Bohom. Prednosť Sema bude Hospodin. Bude Izrael chodiť s Pánom? S kým budeš na tomto svete chodiť Ty? S Pánom? Volanie zvoliť si Pána za svojho Boha. (c) Jafet bude požehnaný cez Sema. Jafet najviac zaplnil Zem národmi a títo prídu k Semovi a cez Sema (ktorý žije s Bohom cez Mesiáša a Písma). Jafetovi potomkovia, obzvlášť v časoch novej zmluvy, budú brať požehnanie. (d) Pozn. Kananejských jednotlivcov, ak sa ponížili ako Ráchab, Boh predsa zachráni v Semovi (ale toto je skôr výnimočné pre jednotlivcov). (III) ĎALŠIE VEĽKÉ LEKCIE. (1) Noachov smutný pád. (a) Po mnohých víťazstvách viery, v najťažších časoch, čo ustál, teraz smutne padne cez svoju vlastnú vinicu. Víno je dobré, ale nie vínkarstvo a opilstvo. Mnohé veci sveta sú ako víno. Keď sa im dá neprimerané miesto, môžu nás zničiť. Pozor na svetáctvo. (b) Varovanie neskorších pádov v živote veriacich. Miesto toho, aby pokračovali, ako začali, prestanú bdieť a ochladnú. (c) Neskoršie pády sú najsmutnejšie a najbolestivejšie. Môže sa zničiť plno svedectva viery. (d) Kde som dnes po rokoch kresťanstva? Kiež sa skúmame a modlíme. (e) Ak sa neprebudíme, Pán nás ponechá padnúť, a dokonca to zverejní ako švihanie, aby sme sa vrátili. (2) Úcta k rodičom pre celú ľudskú rasu. (a) Prvé prikázanie so zasľúbením dobrého života. (b) Nikdy sa nesmiať rodičom. (c) Vážiť si ich a zakrývať ich slabosti. (d) Ctiť si autority. (3) Nahota má byť zakrývaná. (a) Je oprávnené videnie nahoty (lekár, zmluvný vzťah, nutnosť). (b) Neoprávnené videnie – uspokojovanie sa na niekom senzuálne alebo výsmechom. (4) Cnosti a špinavosti rodičov často nachytajú ich deti.
Genesis