Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
27.07.2017
10:00 Písek u Jablunkova, ČR
5. Lekcie v Kristovej škole vedúce ku spokojnosti
Žalm 104

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 104
Luk 10,38-42
Radujte sa so mnou (verš 1.)
1. Sebazaprenie.
2. Prázdnota stvorenia.
3. Čo je dôležité (čo je naozaj treba).
4. Vzťah k tomuto svetu.
5. Radovať sa, keď používame pre Boha všetko, čo nám zverí.
6. Študovať svoje vlastné srdce.
7. Bremeno prosperity.
8. O prekliatí byť vydaný túžbam svojho srdca.
9. O Božej prozreteľnosti.
Spokojnosť - vzácny klenot kresťana