Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
20.08.2017
10:30 Žilina
Prekonanie depresie a obavy cez posilnenie v Pánovi
Gen 15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Poďte, čo Pána ľúbite
Žalm 68
Otče večnej lásky
Gal 3
Slastné chvíle požehnania
Gen 15
Kázeň Gen 15,1
Po najväčších víťazstvách neraz prichádzajú depresie a strachy, dokonca po najväčších skúsenostiach s Bohom, na ktoré však Boh láskavo odpovedá. Ide o základnú kapitolu. (I) ABRAHÁM SA BOJÍ. Čoho sa Abrahám bál? (a) Návrat kráľov zo severu? (b) Zmena zmýšľania Kanaánu proti Abrahámovi? (c) Obava, či mu doslovne dá Boh potomka a zem – dva hlavné sľuby. (B) Naučme sa, kedy prichádza depresia? (1) Keď sa zdá, že sa dlhšiu dobu nič nedeje. (2) Napriek tomu, že nevidíme našu zásadnú chybu. (3) Keď si predstavujeme rôzne prirodzené scenáre, ako by nebolo Pána. (II) BOH LÁSKAVO ODPOVEDÁ. Znižuje sa láskavo k Abrahámovi. (A) VŠEOBECNÁ ODPOVEĎ. (1) Osobne oslovuje Abraháma. Neboj sa. Pripomína sa mu. (2) Keď mám Pána, nemám sa čoho báť. (3) Pozdvihuje oči Abraháma, aby videl, kým mu je Boh. (B) ŠPECIFICKÉ ODPOVEDE. (B1) Či mu Boh dá naozaj priamo potomka? Abrahám to hovorí ponížene a úctivo. Vylievanie obáv Pánovi. Pán ho uisťuje, že priamo on bude mať syna, a dáva mu posilnenie viery cez znamenie. Uveril: postavil sa pevne, začal považovať Pána za dôveryhodného, závisí na tom, čo Pán dokáže, a bolo to zrejme spojené s vyznaním. Uverenie zahŕňalo nielen vieru, že Boh dá Izáka, ale aj vieru v Spasiteľa, ktorý príde. Vierou prišla k Abrahámovi spravodlivosť. Táto viera v skutočnosti už prišla pri jeho povolaní, ale tu je daná do popredia. (B2) Uistenie, že Boh naozaj dá Abrahámovi zem. Normálne by nám stačilo slovo, že mu dá zem, ale Boh sa rozhodne mu to zmluvne potvrdiť so znamením a proroctvom. (1) Proroctvo hovorí, že Abrahám zem dostane, ale až po niekoľkých storočiach, keď to bude najvhodnejšie. Boh to urobí tak, aby spravodlivo vyhnal Kananejcov pre ich rozmnožený hriech a aby Izrael zbohatol cez súd nad Egyptom. Abrahám musí byť trpezlivý a veriť Božiemu spôsobu a času uskutočnenia sľubu. Vždy je najlepšie to, čo vyberie Boh. (2) Zmluva s Abrahámom je zmluva milosti. Abrahám je daný bokom, Hospodin berie celú garanciu v tejto zmluve a zväzuje sa, že nezlyhá. Boh v znamení prejde uprostred rozťatých zvierat.
Genesis