Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
20.08.2017
18:00 Žilina
Naša pevná istota v evanjeliu
2Pet 1,16-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Služobníci Boží, Pána hlásajte
Žalm 119,97-112
Ó, ako milujem Tvoj
2Pet 1
Pohľad nevídaný
Kázeň 2Pet 1,16-21
Apoštol Peter tesne pred smrťou, dokonca z väzenia cez listy, robí všetko, aby upevnil kresťanov v evanjeliu cez svoju širokú pastoračnú prácu. Potreba je veľká, nakoľko je čas prenasledovaní a mnohí strácajú trpezlivosť, iní istotu spasenia, iní prestávajú zápasiť a stali sa chladnými, iní sú pod útokmi falošných učiteľov a špekulantov. Otázka základná je, či stojí zato byť kresťanom a naplno žiť kresťanský život oddane, alebo ak som neveriaci, či stojí zato stať sa kresťanom. Apoštol odpovedá dvoma dôvodmi ako odpoveď na otázku. (I) Naša viera je založená na historických faktoch. Faktické svedectvo spoľahlivých ľudí. (1) Nie na chytrácky vymyslených príbehoch. (2) Špecifický fakt na podporu druhého príchodu Krista v sláve je Jeho premenenie na vrchu. Takto viera v Krista a Jeho slávny príchod je založená na (a) očitom svedectve apoštola o Ježišovom premenení na vrchu; (b) na počutom slove z neba od Otca pri premenení. (II) Naša viera je založená na svedectve nadprirodzene daného verného prorockého Písma. (1) Písmo medzi iným hovorí opakovane, skoro vo všetkých prorokoch, že bude súd. (2) Písmo stojí ako svieca, napriek tomu, že všetko ostatné je v tme. (a) Kým príde Kristus, nevidíme plné svetlo a všetko sa nám zdá inak. (b) Obzvlášť mladí kresťania musia hľadieť na Písma, kým nepríde plná istota. (3) Dôvod, prečo ísť vpred, je ten, že Písmo hovorí o druhom príchode. (4) Niektorí ľudia absurdne popierajú Písma. Nemajú vážny dôkaz proti Písmu. APLIKÁCIA: (a) Apel pre kresťanov vážne žiť kresťanstvo naplno. (b) Apel pre neveriacich neodkladať a prísť ku Kristovi predtým, ako bude neskoro, keď sa po smrti uvidia fakty.
Epištolové výroky