Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
03.09.2017
10:30 Žilina
Tých, ktorí mnou pohŕdajú, znevážim
1Sam 2,12-36

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 12
Pane, keď neprávosť rastie
Heb 10,19-39
Výzor znevážený nad iných
1 Sam 2,12-36
Kázeň 1 Sam 2,12-36
Eliho synovia napriek privilegovanému postaveniu (ako kňazi pri svätostánku) nepoznali Hospodina, pohŕdali Jeho prikázaniami, sprofanovali obete a uctievanie, pohŕdali prijatou známosťou, pohŕdali napomínaním svojho otca a ich otec Eli ich ctil viac ako Hospodina. Boh ich spravodlivo potrestal. Pri rodine Eliho sa naplnilo Božie slovo - tých, ktorí mnou pohŕdajú, znevážim.