Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
22.10.2017
08:30 Žilina
Božia zmluva (2) – apendix – návod na štúdium zmlúv v Písme
Mat 26,28

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Nuž Bohu ďakujme (1. a 2. verš)
Žid 13,20
(I) SPOZNÁVAŤ KĽÚČOVÉ ZMLUVY V PÍSME. (A) Zmluva vykúpenia. (B) Adamovská zmluva. (C) Noachovská zmluva. (D) Abrahámovská zmluva. (E) Zmluva Sínajská/Mojžišovská. (F) Zmluva Dávidovská) (G) Nová zmluva. (II) SPOZNÁVAŤ VZŤAHY MEDZI ZMLUVAMI. (A) Rozlišovanie oddeleností a rozdielností v zmluvách. (B) Rozlišovanie jednoty a podobností v zmluvách. (III) SPOZNÁVAŤ DÔLEŽITÉ DÔSLEDKY. (1) Potreba rozlišovať potrebu milosti a spoliehanie na Krista. (2) Potreba rozlišovať potrebu zodpovednosti, keď dostávame milosť žiť podľa Krista v zmluve. (3) Potreba sa vidieť ako správne sa na mňa jednotlivé zmluvy vzťahujú a ako ich očakávať. (4) Potreba vidieť zmluvu milosti, kedykoľvek je evanjelium akokoľvek zjavované.
2LBVV