Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
01.11.2017
19:00 Žilina
2LBVV 1689 a reformácia 1517
Gal 2,16

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Gal 2,16
(I) DOKTRÍNY REFORMÁCIE. (1) Jedine Písmo (Sola scriptura). (2) Jedine Kristus (Solus Christus). (3) Jedine milosť (Sola gratia). (4) Jedine vierou (Sola fide). (5) Jedine Bohu sláva (Soli Deo gloria). (II) DOPAD TÝCHTO DOKTRÍN NA ŽIVOT. (1) Vzťah s Bohom.. (2) Rast vo svätosti. (3) Istota spásy. (4) Praktický život. (5) Uctievanie. (6) Osobný život. (7) Cirkev. (8) Posledné veci.
2LBVV