Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
29.06.2008
09:30 Žilina
Márnotratný syn
Luk 15,11-32


autoštart
- súbor mp3


Podobenstvá > Márnotratný syn

Podobenstvá Pána Ježiša » Cestou do Jeruzalema » O márnotratnom synovi