Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.07.2008
09:30 Žilina
Úplné odpustenie
Filemonovi 1,1-25

autoštart
- súbor mp3


Vzťahy s kresťanmi » Odpúšťanie si »