Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
10.08.2008
09:30 Žilina
Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori
Ján 21,1-14

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Pozemský život Pána Ježiša Krista » Vzkriesenie » Zjavenia Pána Ježiša po vzkriesení