Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
14.09.2008
09:30 Žilina
Nasledovanie až na smrť - konečný test lásky
Ján 21,18-22

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána