Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
23.11.2008
17:00 Žilina
Otvorenie uší pre spasenie
Mk 7,31-37

autoštart
- súbor mp3


Zázraky Pána Ježiša > Uzdravenia > Hluchota

Zázraky Pána Ježiša » Hluchonemý v desaťmestí »