Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
21.12.2008
09:30 Žilina
Slovo sa stalo telom (1) - Slovo u Boha
Ján 1,1-18

autoštart
- súbor mp3


Slovo sa stalo telom

Pozemský život Pána Ježiša Krista » Narodenie »

Kalendárne príležitosti » Vianoce »